കൗണ്ടി കിൽഡെയർ ഫിൽറ്റെയുമായി ബന്ധപ്പെടുക

സന്ദർശക വിവരങ്ങൾ

എല്ലാ പൊതു വിനോദസഞ്ചാര വിവര അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ദയവായി കിൽഡെയർ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
കിൽഡെയർ ടൂറിസം സന്ദർശകർക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, എന്തുചെയ്യണം, പ്രാദേശിക വിനോദം, താമസ വിവരങ്ങൾ, എടുക്കേണ്ട റൂട്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അയർലണ്ടിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie

മാർക്കറ്റിംഗ്, മീഡിയ അന്വേഷണങ്ങൾ

കിൽഡെയർ ടൂറിസം എല്ലാ ദിവസവും പത്ര, മാധ്യമ പ്രതിനിധികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മാധ്യമ അഭ്യർത്ഥനകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡോ കിൽഡെയറിൽ നിന്നുള്ള കഥാ ആശയങ്ങൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം എന്നിവയുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കിടാനും നന്ദി പറയാനും കഴിയും.

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie